ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η SΚΜ Συμβουλευτική ΙΚΕ επανδρώνεται από επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής, των οικονομικών, οι περισσότεροι κάτοχοι πανεπιστημιακών ή/και μεταπτυχιακών τίτλων. Εργάζονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον που αξιοποιεί τη δημιουργικότητα και δίνει συνεχώς τη δυνατότητα σε νέες ιδέες, να δοκιμαστούν και να πετύχουν. 

Η SΚΜ Συμβουλευτική ΙΚΕ επιλέγει στελέχη με άριστη επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία αλλά και ανοικτό πνεύμα. Οργανώνει συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα και φροντίζει να πιστοποιεί τους εργαζομένους της με τα κομμάτια τα οποία ασχολείται ο καθένας, διασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο η γνώση μεταφέρεται γρήγορα.