Απλοποιήστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας!

Η SoftOne αναπτύσσει τις υπηρεσίες ECOS, μία σειρά πρωτοποριακών λύσεων που αξιοποιούν τις διευρυμένες δυνατότητες του cloud και αυτοματοποιούν πλήρως την εκτέλεση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών.

Το ECOS EDI είναι μια πρωτοποριακή cloud υπηρεσία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους) να επεξεργάζονται και να ανταλλάσσουν -γρήγορα, αποτελεσματικά και με ακρίβεια- δομημένα ηλεκτρονικά δεδομένα και παραστατικά, όπως τιμολόγια, παραγγελίες, εντολές αγορών, στοιχεία πωλήσεων, υπόλοιπα αποθεμάτων κα., με συνεργαζόμενες εταιρείες. Το ECOS EDI επιτρέπει την απρόσκοπτη ανταλλαγή και ενσωμάτωση ηλεκτρονικών πληροφοριών σε οποιαδήποτε επιχειρηματική εφαρμογή, γεφυρώνοντας με ευκολία τις όποιες διαφορές προκύπτουν από διαφορετικά συστήματα και τεχνολογικές πλατφόρμες.

Η cloud υπηρεσία E-Invoicing της ECOS, αυτοματοποιεί τη διαδικασία τιμολόγησης της επιχείρησής σας, με την αποστολή και αρχειοθέτηση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών παραστατικών. Λειτουργώντας στις υποδομές της πλατφόρμας Windows Azure της Microsoft, αξιοποιεί το μοντέλο SaaS (Software as a Service), απαλλάσσοντάς σας από κάθε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων τιμολογίων.

Η υπηρεσία E-Statement της ECOS, αποτελεί μία καινοτόμο λύση παραγωγής και ηλεκτρονικής παράδοσης αναλυτικών λογαριασμών. Αξιοποιώντας την υπηρεσία E-Statement, μπορείτε να αποστέλλετε αναλυτικούς λογαριασμούς στους πελάτες σας, απευθείας από το σύστημα λογισμικού ή τιμολόγησης της επιχείρησής σας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να δουν, να κατεβάσουν (ή ακόμη, να εκτυπώσουν) το λογαριασμό τους, τη στιγμή ακριβώς που το επιθυμούν, μέσω οποιασδήποτε συσκευής.