Σύνδεση Soft1 με Aberon

Σύνδεση πλέον και του δημοφιλούς Soft1 ERP με το Aberon Warehouse Managment System. Εκμεταλλευόμενοι την ευελιξία του Soft1 ERP η κατάσταση της Παραγγελίας Προς Αποθήκη Δημιουργεί την προυπόθεση του κατεβάσματος της παραγγελίας. Οι έτοιμες προς τιμολόγηση παραγγελίες αλλάζουν αυτόματα το status των αρχικών παραγγελιών  σε ολοκληρωμένες με ταυτόχρονα έτοιμο προς μαζική εκτύπωση το αντίστοιχο παραστατικό. Η λύση περιλαμβάνει απευθείας ενδοδιακινήσεις σε εσωτερικούς χώρους του aberon με το Soft1 ERP οπως Παραλαβές Προς έλεγχο, Αποθήκες β Διαλογής καθώς και Συνθέσεις και αποσυνθέσεις κωδικών. 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος