Η Lamda Capital εμπιστεύτηκε την SKM και υιοθέτησε τη λύση του SoftOne ERP για την πλήρη Εμπορολογιστική Διαχείριση της εταιρίας , το κλείσιμο ραντεβού καθώς και monitoring των διαδικασιών του συνεργείου.