Υπογραφή σύμβασης για Ανάληψη έργου για την Εταιρία Τουριστικών Ακινήτου Δημοσίου.Το έργο περιλάμβανε μεταφορές και συνγχωνεύσεις αρχείων και δεδομένων.