Επέκταση της συνεργασίας με την Vodafone

Επέκταση της συνεργασίας με την Vodafone για την επιτήρηση του στόλου οχημάτων μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με την τεχνολογία της Zelitrack που κάνει χρήση της Τηλεμετρίας για την συλλογή της πληροφορίας και της μετάδοσης μέσα από το δίκτυο GPRS για αποστολή δεδομένων από και προς τα οχήματα.