Η Πειραική Ανακυκλωτική Μετάλλων ΑΕΒΕ επιλέγει την SKM για την μηχανοργάνωση της.