Η εταιρία Fashion News Εμπορικές Εκθέσεις ΑΕ επιλέγει την SKM

Η Εταιρία Fashion News Εμπορικές Εκθέσεις ΑΕ επιλέγει την SKM για την μηχανοργάνωση της.