Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η  SKM Συμβουλευτική ΙΚΕ ανήκει στον κλάδο παραγωγής λογισμικού και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας διακρίνεται σε τρείς μεγάλες κατηγορίες:
 

1) Συστήματα ERP Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα
 • Υλοποίηση ERP projects μεσαίας και μεγάλης κλίμακας (Ανάλυση απαιτήσεων, Παραμετροποίηση, Customization, Υλοποίηση)
 • Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα σε μεγάλους πελάτες ή/και εξειδικευμένους τομείς.
   
2) Τυποποιημένο Λογισμικό & Παροχή Υπηρεσιών
 • Business software για επιχειρήσεις και οργανισμούς, με έμφαση στους τομείς:
 • Οικονομικών – Λογιστικής (Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Μισθοδοσία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Εμπορικής Διαχείρισης (Διαχείριση Αποθηκών – Αποθεμάτων, Πελατών – Προμηθευτών, Πωλήσεων – Αγορών)
 • Παραγωγής (Τεχνικές Προδιαγραφές, Φάσεις Παραγωγής, Κοστολόγηση Παραγωγής, Προγραμματισμός Παραγωγής – MRP)
 • Παροχής Υπηρεσιών
 • Business Intelligence
 • CRM
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων Β2Β για παραγγελίες μέσω internet
 • Κλαδικές εφαρμογές λογισμικού (ένδυση – υπόδηση, λιανικό εμπόριο, αντιπροσωπείες – συνεργεία αυτοκινήτων)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων Β2C
3) Κινητή Τηλεφωνία 
 • Υλοποίηση προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας για εταιρείες και επαγγελματικές συνδέσεις.